Historie

Schietclub Doelbewust – Historie

Schietsportvereniging Doelbewust is opgericht op 1 december 1975 en is gevestigd te Uden.
Direct na de oprichting is de vereniging Koninklijk erkend en Ministerieel goedgekeurd zodat gebruik kan worden gemaakt van militaire schietbanen.
De doelstelling van de vereniging is om alle leden de gelegenheid te bieden om op een verantwoorde manier de schietsport te laten beoefenen.
Schietsportvereniging Doelbewust heeft zich dan ook direct aangesloten bij de KNSA en voor de gehandicapte schutters bij de NEBAS.

Ook is vanaf het begin het beleid en de verenigingsvoering gericht geweest op het bieden van die mogelijkheden voor alle geledingen in de sport van recreatief tot de allerhoogste top.
Met beperkte middelen doch heel veel inzet hebben de leden een pracht van een accommodatie neergezet. Diverse primeurs op het gebied van schietbaanbouw zijn bij Doelbewust gerealiseerd.
Het resultaat is dan ook dat alle kogeldisciplines welke KNSA gereglementeerd zijn geschoten kunnen worden.
Van luchtwapens tot grootkaliber, van historische wapens tot ultramoderne schietinstrumenten en vanaf 10, 12, 25, 50 en 100 meter het kan allemaal op de verenigingsavonden op de eigen banen geschoten worden.

Dit in samenhang met een goed verenigingsklimaat heeft er voor gezorgd dat er relatief veel wedstrijdschutters in het ledenbestand voorkomen, al hebben de recreatieschutters wel de overhand, hiervoor worden dan ook met grote regelmaat activiteiten georganiseerd op de banen en in de gezellige kantine.
Schietsportvereniging Doelbewust heeft een grote groep enthousiaste jeugdschutters welke met luchtwapens al of niet opgelegd schieten onder deskundige leiding en ook deelnemen in de landelijke competitie.
Grote landelijke wedstrijden en nationale kampioenschappen werden en worden steevast bij ons en door ons georganiseerd.

Door de overkoepelende organen wordt schietsportvereniging Doelbewust gezien als toonaangevend in het zuiden, temeer omdat het geheel in eigen beheer is van de vereniging en er geen enkele commerciële verwevenheid bestaat.
Ook binnen de Udense sportwereld wordt schietsportvereniging Doelbewust ten volle erkend en zijn er al diverse beoordelingsprijzen gewonnen.

Voor Uden en de wijde regio is er geen betere gelegenheid denkbaar om de schietsport te
beoefenen, voor iedereen, binnen de wettelijke bepalingen, en geheel overeenkomstig de statutaire doelstelling van Schietsportvereniging Doelbewust.