Info

Bestuur

Voorzitter:                            Harrie van Hout
Penningmeester:               Hans Briels
Secretaris:                             René de Jong
TC Geweer / Pistool:         Martijn van Grunsven
Onderhoud/Bar:                 Henk Klotz

Vertrouwens-persoon:     Hennie de Kleijn

Ballotage Commissie

Bart van de Ven

Mart Spierings

Hennie Kersten

Disciplines

LP        Lucht Pistool

LG        Lucht Geweer

GKG     Groot Kaliber Geweer

GKP      Groot Kaliber Pistool

KKG      Klein Kaliber Geweer

KKP      Klein Kaliber Pistool

HWG    Historich Wapen Geweer

HWP     Historich Wapen Pistool