Leden info

Op de volgende dagen zal de accommodatie gesloten zijn;

2021

13 mei,                                                                Hemelvaartsdag

24 mei,                                                                2e pinksterdag

7 t/m 28 augustus,                                         Bouwvak vakantie (week 32-34)

27 december t/m 2 januari 2022,              Kerstvakantie

 

Belangrijk van uit het ALV

Woensdag 23 juni is er voor het eerst na de Corona weer een ALV gehouden in onze accommodatie.

Een van de belangrijkste besluiten dat is genomen is dat de contributie niet meer contant aan de bar kan worden voldaan.

Vanaf nu kan de contributie betaling alleen via de bank plaatsvinden met vermelding van het lidnummer (of lidnummers indien meerdere gezinsleden lid zijn).

Voor nadere info kunt u in de accommodatie een van de bestuursleden benaderen.