Doelbewust is weer open…

Beste leden, we zijn weer open & er mag weer geschoten worden,

Helaas is er ook een maatregen opgelegd die nadelige gevolgen heeft:

In de kantine (die onder horeca valt) mogen alleen personen worden toegelaten die aantoonbaar gevaccineerd zijn (d.m.v. de corona check-app) of een negatief testbewijs kunnen tonen dat niet ouder is dan 24 uur.

Dit geldt voor personen vanaf 13 jaar.

Kijk ook op de site van de KNSA: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2021/afschaffing-1-5-meter-afstandregel-en-invoering-coronatoegangsbewijs/

De presentielijst en andere formulieren worden weer in de gang klaargelegd en er zal iemand zijn die de toegang tot de kantine controleert.

De 100 meterschutters kunnen indien noodzakelijk door de kleine deur worden toegelaten tot de accommodatie.

Registreren. Dus, vul de presentielijst in, ook als u geen verlof heeft of alleen met luchtwapens schiet!

We hopen dat het hiermee weer wat drukker en gezelliger wordt, voor u en voor ons.

Met vriendelijke groet,

Jan de Jong,

Secretaris

Voor verlofhouders verwijs ik naar de KNSA site

Hier staat een regeling voor het verlengen van verloven:

https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/tijdens-coronacrisis-worden-verloven-verlengd/